OBJEKTAI
Objektų paieška
2017 metų Paveldotvarkos programos įgyvendinimas

      

Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) 2017 metų programa

      

Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus minėjimo 2009-2017 metų programos 2017 metų priemonės

    

Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo (paveldotvarka) piligrimų ir turizmo reikmėms 2017 metų programa

     

Paveldotvarkos 2017 metų programos tyrimų ir projektavimo programa

      

2016 metų Paveldotvarkos programos įgyvendinimas

      

Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubilejaus minėjimo 2009-2017 metų programos 2016 metų priemonės

 

Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo (paveldotvarka) piligrimų ir turizmo reikmėms 2016 metų programa

   

Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) 2016 metų programa

  

Paveldotvarkos 2016 metų programos tyrimų ir projektavimo programa

  

Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo(paveldotvarka) piligrimų ir turizmo reikmėms 2015 metų programa

      

Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) 2015 metų programa

   

2011 metų Paveldotvarkos programos įgyvendinimas.

    

2015 metų Paveldotvarkos programos įgyvendinimas

      

Paveldotvarkos 2015 metų programos tyrimų ir projektavimo programa

      

Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) 2014 metų programa

    

Paveldotvarkos 2014 metų programos tyrimų ir projektavimo programa

      

Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo (paveldotvarka) piligrimų ir turizmo reikmėms 2011 metų programa.

 

Objektai, kuriuose atlikti tvarkybos darbai

      

Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) 2013 metų programa

  

Kultūros paveldo objektų, tvarkomų pagal Paveldotvarkos 2011 metų programos priemones, kooperuojant lėšas su kultūros paveldo objektų valdytojais ir (ar) savivaldybėmis, (Projektavimo darbai)

      

Kiti objektai

     

Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus minėjimo 2009-2017 metų programa

  

2014 metų Paveldotvarkos programos įgyvendinimas

   

Kitų finansuotojų objektai

      

2013 metų Paveldotvarkos programos įgyvendinimas

      

Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo (paveldotvarka) piligrimų ir turizmo reikmėms 2013 metų programa

 

2012 metų Paveldotvarkos programos įgyvendinimas

      

Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) 2012 metų programa