Finansinių ataskaitų rinkinys


2019 metai

 

2019 metų trijų mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

Balansas

Pelno (nuostolių) ataskaita

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Aiškinamasis raštas

2018 metai

 

2018 METŲ FINANSINĖS ATASKAITOS

Balansas

Pelno (nuostolių) ataskaita

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Aiškinamasis raštas

Veiklos ataskaita

Nepriklausomo auditoriaus išvada 

 

2018 metų dvylikos mėnesių tarpinės finansinės ataskaitos

Balansas

Pelno (nuostolių) ataskaita

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

 

2018 metų devynių mėnesių tarpinės finansinės ataskaitos

Balansas

Pelno (nuostolių) ataskaita

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

 

 

2018-07-18 LR Vyriausybės nutarimas Nr. 701 "Dėl valstybės įmonės savininko kapitalo padidinimo

Įsigaliojimo data 2018-07-25 

Septynių mėnesių Balansas

Septynių mėnesių nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

 

2018 metų šešių mėnesių tarpinės finansinės ataskaitos

Balansas

Pelno (nuostolių) ataskaita

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Aiškinamasis raštas

 

 

2018 metų trijų mėnesių tarpinės finansinės ataskaitos

Balansas

Pelno (nuostolių) ataskaita

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Aiškinamasis raštas

 

2017 metai

 

2017 METŲ FINANSININĖS ATASKAITOS

Balansas

Pelno (nuostolių) ataskaita

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Aiškinamasis raštas

Veiklos ataskaita

Nepriklausomo auditoriaus išvada

Specialieji įsipareigojimai

 

 

2017 metų dvylikos mėnesių tarpinės finansinės ataskaitos

Balansas

Pelno (nuostolių) ataskaita

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Aiškinamasis raštas

 

2017 metų devynių mėnesių tarpinės finansinės ataskaitos

Balansas

Pelno (nuostolių) ataskaita

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Aiškinamasis raštas

 

2017 metų šešių mėnesių tarpinės finansinės ataskaitos

 Balansas

Pelno (nuostolių) ataskaita

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Aiškinamsis raštas

 

 

2017 metų trijų mėnesių tarpinės finansinės ataskaitos

Balansas

Pelno (nuostolio) ataskaita

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Aiškinamsis raštas

 

2016 metai

 2016 metų finansinės ataskaitos

 

Balansas

Pelno (nuostolio) ataskaita

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaitataskaita

Aiškinamasis raštas

Veiklos ataskaita

Nepriklausomo auditoriaus išvada

 

 

2016 metų tarpinės finansinės ataskaitos

 

2016 metų tarpinės (dvylikos mėnesių) finansinės ataskaitos

Balansas

Pelno (nuostolių) ataskaita

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Aiškinamasis raštas

 

2016 metų tarpinės (devynių mėnesių) finansinės ataskaitos

Balansas

Pelno (nuostolio) ataskaita

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Aiškinamasis raštas

 

2016 metų tarpinės (šešių mėnesių) finansinės ataskaitos

Balansas

Pelno (nuostolio) ataskaita

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Aiškinamasis raštas

 

2016 metų tarpinės (trijų mėnesių) finansinės ataskaitos

Balansas

Pelno (nuostolio) ataskaita

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Aiškinamasis raštas

2015 metai

2015 metų finansinės ataskaitos

Balansas

Pelno (nuostolio) ataskaita

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Aiškinamasis raštas

Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl 2015 m. fin.ataskaitų

 

2015 metų tarpinės finansinės ataskaitos

Balansas

Pelno (nuostolio) ataskaita

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Aiškinamasis raštas

 

2015 metų tarpinės (devynių mėnesių) finansinės ataskaitos

Balansas

Pelno (nuostolio) ataskaita

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Aiškinamasis raštas

 

2015 metų tarpinės (šešių mėnesių) finansinės ataskaitos

Balansas

Pelno (nuostolio) ataskaita

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Aiškinamasis raštas

 

 

2015 metų tarpinės (trijų mėnesių) finansinės ataskaitos

Balansas

Pelno (nuostolio) ataskaita

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Aiškinamasis raštas

 

 

2014 metai

2014 metų finansinės ataskaitos

Balansas

Pelno (nuostolio) ataskaita

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Aiškinamasis raštas

Veiklos ataskaita

Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl 2014 m. fin.ataskaitų

 

2014 metų tarpinės (dvylikos mėnesių) finansinės ataskaitos

Balansas

Pelno (nuostolio) ataskaita

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Aiškinamasis raštas

 

2014 metų tarpinės (devynių mėnesių) finansinės ataskaitos

Balansas

Pelno (nuostolio) ataskaita

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Aiškinamasis raštas

Veiklos ataskaita

 

2014 metų tarpinės (šešių mėnesių) finansinės ataskaitos

Balansas

Pelno (nuostolio) ataskaita

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Aiškinamasis raštas

Veiklos ataskaita

 

2014 metų tarpinės (trijų mėnesių) finansinės ataskaitos

Balansas

Pelno (nuostolio) ataskaita

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Aiškinamasis raštas

Veiklos ataskaita

2013 metai

2013 metų finansinės ataskaitos:

Balansas

Pelno (nuostolio) ataskaita

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Aiškinamasis raštas

Veiklos ataskaita

Auditoriaus išvada

 

2013 metų dvylikos mėnesių tarpinės finansinės ataskaitos:

Balansas

Pelno (nuostolio) ataskaita

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Aiškinamasis raštas

Veiklos ataskaita

 

2013 metų devynių mėnesių tarpinės finansinės ataskaitos:

Balansas

Pelno (nuostolio) ataskaita

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Aiškinamasis raštas

Veiklos ataskaita

 

2013 metų šešių mėnesių tarpinės finansinės ataskaitos:

Balansas

Pelno (nuostolio) ataskaita

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Aiškinamasis raštas

Veiklos ataskaita

 

2013 metų trijų mėnesių tarpinės finansinės ataskaitos:

Balansas

Pelno (nuostolio) ataskaita

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Aiškinamasis raštas