Informacija apie darbo užmokestį


Informacija apie vadovaujančių darbuotojų darbo užmokestį

 

    Informacija apie VĮ „Lietuvos paminklai“ vadovaujančių darbuotojų darbo užmokestį pateikta vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu.

 

 

  

 

Pareigybės pavadinimas 2017 m. I ketvirtis 2017 m. II ketvirtis 2017 m. III ketvirtis 2017 m. IV ketvirtis

Direktorius

 

      3171,15 Eur

 

    3171,15 Eur

     

    3171,15 Eur

 

Direktoriaus pavaduotojas

     2000 Eur

    

    2000 Eur

 

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojai(2)

     1695 Eur

 

    1695 Eur