Informacija apie darbo užmokestį


Informacija apie vadovaujančių darbuotojų darbo užmokestį

 

    Informacija apie VĮ „Lietuvos paminklai“ vadovaujančių darbuotojų darbo užmokestį pateikta vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu.

 

 

  

 

Pareigybės pavadinimas 2018 m. I ketvirtis 2018 m. II ketvirtis 2018 m. III ketvirtis 2018 m. IV ketvirtis

Direktorius

 

      3219,75 Eur

 

  

     

     3219,75 Eur

 

 

 

 

   

     3219,75 Eur

 

 

 

     3219,75 Eur

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas

     2250 Eur

    

     2250 Eur

 

   

   

     2250 Eur

 

 

 

 

     2250 Eur

 

 

Direktoriaus pavaduotojas

     2050 Eur

 

    2050 Eur

 

   

    2050 Eur

 

 

 

                              

    2050 Eur

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas

 

 

     1850 Eur   

   

  

    1850 Eur  

 

 

 

 

    

    1850 Eur  

 

 

 

 

 

    2050 Eur