Informacija apie darbo užmokestį


Informacija apie vadovaujančių darbuotojų darbo užmokestį

 

    Informacija apie VĮ „Lietuvos paminklai“ vadovaujančių darbuotojų darbo užmokestį pateikta vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu.

 

 

  

 

Pareigybės pavadinimas 2018 m. I ketvirtis 2018 m. II ketvirtis 2018 m. III ketvirtis 2018 m. IV ketvirtis

Direktorius

 

      3219,75 Eur

 

  

 

 

   

    

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas

     2250 Eur

    

   

 

   

   

 

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas

     2050 Eur

 

   

 

   

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas

 

 

     1850 Eur