Viešieji pirkimai


Informacija apie mažos vertės pirkimus 2014 m.

 

SKELBIAMA INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS MAŽOS VERTĖS PIRKIMUS, NUSTATYTUS LAIMĖTOJUS IR KETINAMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTIS BEI SUDARYTAS SUTARTIS

 

Eil. Nr.

Pirkimo objektas

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

Laimėjusio dalyvio pavadinimas arba vardas ir pavardė

Priežastys, dėl kurių pasirinktas laimėtojas

Numatoma pirkimo sutarties kaina (litais arba kita valiuta) (su/be PVM)

Pirkimo sutarties įsipareigojimų dalis, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus (jeigu žinoma)

Pirkimo sutarties kaina (litais arba kita valiuta) (su/be PVM)

1.

Kražių kolegijos pastato, esančio Kolegijos g. 5, Kražiuose, Kelmės r., stogo dangos ir konstrukcijų įrengimo eskpertizės paslaugos

 

 

Apklausa

 

Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.7 p.

Leonas Ustinovičius

 

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

11 979,00 Lt (su PVM)

 

Darius Kalibatas

 

11 979,00 Lt (su PVM)

2.

15 asmenų dalyvavimas seminare "Statybos teisinio reguliavimo naujovės, aktualijos, problematika"

Apklausa

 

Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

 

UAB "Žinių era"

 

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

 

5 082,00 Lt (su PVM)

 

Nežinoma

 

5 082,00 Lt

(su PVM)

3.

VĮ "Lietuvos paminklai" reklama (logotipas, kontaktai, aktyvacija į www.lpaminklai.lt, įmonės veiklos aprašymas, maketavimo paslaugos) informaciniame leidinyje/ portal, vienerių metų laikotarpiui

 

Apklausa

Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

UAB "Rinkodaros ekspertai"

 

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

968,00 Lt

(su PVM)

Nežinoma

 

968,00 Lt

(su PVM)

 

4.

Įmonės tarnybinių automobilių parko (pagal pridedamą sąrašą) KASKO (besąlyginė išskaita 300,00 Lt) ir transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo (PTPVCA) draudimo paslaugos bei keleivių draudimo nuo nelaimingų atsitikimų (automobiliuose DFJ 282, FRK 906 po 20 000, 00 Lt ir DRP 746 po 50 000,00 Lt) draudimo paslaugos vienerių metų laikotarpiui.

Apklausa

 

Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

UADBB "Rizikos cesija"

 

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

9 305,00 Lt (su PVM)

UAB DK "PZU"

 

9 305,00 Lt (su PVM)

5.

1 asmens dalyvavimas konferencijoje "Darbuotojų sauga ir sveikata 2014"

 

Apklausa

 

Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. UAB "Confinn"

 

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus 390,00 Lt (su PVM)

 

Nežinoma

 

390,00 Lt (su PVM)

6.

 

Judriojo (mobilaus) telefono ryšio paslauga (pagal pridedamas pirkimo sąlygas ir techninę specifikaciją) 24 mėn. terminui su galimybe pratęsti dar 12 mėn.

Apklausa

 

Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

UAB "Omintel"

 

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

 

~16 000,00 Lt (su PVM)

 

Nežinoma

~16 000,00 Lt (su PVM)

7.

Skrid. žvakės (2 vnt.)

 

Apklausa

Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

UAB "Maxima LT"

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

9,98 Lt

(su PVM)

Nežinoma

9,98 Lt (su PVM)

8.

 

Siunta

 

Apklausa

 

Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

UAB "Tolimojo keleivinio transporto kompanija"

 

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

16,00 Lt

(su PVM)

     Nežinoma

16,00 Lt

(su PVM)

9.

 

7 asmenų dalyvavimas seminare "Statinio projekto vykdymo ir statybos techninė priežiūra. Teisiniai ir praktiniai aspektai"

 

Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. UAB "Žinių era"

 

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus 2 456,30 Lt (su PVM)

      Nežinoma

 

2 456,30 Lt

(su PVM)

 

10. Biuro pataplų nuoma Panevėžio miesto centre 3 metų laikotarpiui (plotas ne mažesnis kaip 25 m2 ir ne didesnis kaip 50 m2).

 

Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. UAB "Vairavimo menas"

 

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus 21 060,36 Lt (su PVM)       Nežinoma

21 060,36 Lt

(su PVM)

 

11. Įmonės ilgalaikio turto draudimas 12 mėn. terminui (išskaita ne didesnė kaip 400 Lt) Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. AAs "Gjensidige Baltic" Lietuvos filialas

 

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

100,00 Lt

(su PVM)

     Nežinoma

100,00 Lt

(su PVM)

12. Statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo paslaugos iki 2014-09-30 (objektas), draudimo suma - ne mažiau kaip 150 000 Lt, besąlyginė išskaita - ne daugiau kaip 10 000 Lt kiekvienam įvykiui, techninės statinio statybos priežiūra vykdoma atliekant "Saugomų teritorijų nacionalinio lankytojų centro įrengimo darbus"

 

Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. ADB "Baltikums" Lietuvos filialas

 

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

 

3 850,00 Lt

(su PVM)

     Nežinoma 3 850,00 Lt (su PVM)
13. 2 asmenų dalyvavimas mokymo kursuose "Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, darbdavio įgalioto asmens moymo programa (kodas 1611086201)"

 

Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. UAB Mokslinė firma "Ergonominis saugumas"

 

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

 

500,00 Lt

(su PVM)

      Nežinoma 500,00 Lt (su PVM)
14. 2 įmonės lengvųjų automobilių stovėjimo mokomose vietose Panevėžio mieste paslauga 3 mėn. laikotarpiui

 

Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. UAB "Panevėžio gatvės"

 

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

 

240,00 Lt

(su PVM)

      Nežinoma 240,00 Lt (su PVM)

15.

 

Įmonės informacinių technologijų, operacinės ir programinės įrangos aptarnavimo paslauga 24 mėnesių laikotarpiui su galimybe pratęsti dar 12 mėn.

 

Apklausa

Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

UAB "Komparsa"

 

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

38 623,20 Lt (su PVM)

 

Nežinoma

 

38 623,20 Lt (su PVM)

16.

 

Antivirusinė programa (40 vnt.) 24 mėn. laikotarpiui. Šiuo metu įmonėje įdiegta NOD ESET Endpoint Antivirus

 

Apklausa

 

Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

UAB "Komparsa"

 

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus 2 274,80 Lt (su PVM)

 

Nežinoma

 

274,80 Lt (su PVM)

17.

 

Įmonės statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo paslaugos vienerių metų laikotarpiui (draudimo suma kiekvienam draudiminiam įvykiui - ne mažesnė kaip 1 000 000 Lt, besąlyginė išskaita - ne mažesnė kaip 10 000 Lt kiekvienam įvykiui), taip pat įvertinant tęstines projektavimo paslaugas

 

Apklausa

 

Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

ADB "Baltikums" Lietuvos filialas

 

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus 5 898,00 Lt (su PVM)

 

Nežinoma

 

5 898,00 Lt

(su PVM)

18.

 

Patikėjimo teise valdomo valstybės turto (baldų įsigijimo vertė - 94709,24 Lt, draudimo suma ne mažesnė kaip 85000 Lt) ir perduotų negyvenamųjų patalpų (500,71 m2, draudimo suma ne mažesnė kaip 850000 Lt) pagal sutartį draudimas 12 mėn. terminui (išskaita ne daugiau kaip 400 Lt, draudžiamieji įvykiai: ugnis, gamtinės jėgos, vanduo, stiklo dūžis, trečiųjų asmenų veikla)

 

Apklausa

 

Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

 

AAS "Gjensidige Baltic" Lietuvos filialas

 

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus 396,00 Lt (su PVM)

 

Nežinoma

 

396,00 Lt (su PVM)

19.

Įmonės archyvinių dokumentų sutvarkymo paslauga (orientaciniai kiekia mažiausiai pasiūlymo kainai nustatyti: ilgio saugojimo dokumentai - 70 bylų, naikintinų dokumentų - apie 60 bylų)

 

Apklausa

Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

IĮ Linos Lysenkienė "Archyvika"

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus 1 360,00 Lt (su PVM)        Nežinoma 1 360,00 Lt (su PVM)

 20.

 Patalpų nuoma Plungės mieste (ne mažiau kaip 8 m2 ir ne daugiau kaip 20 m2) 3 metų laikotarpiui

 

 Apklausa

 Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

 UAB "Plungės prekyba"

 

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus 266,20 Lt (su PVM)

 

 Nežinoma

 266,20 Lt (su PVM)

 21.

 Siunta

 Apklausa

  Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

 UAB "Tolimojo keleivinio transporto kompanija"

 

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

9,00 Lt

(su PVM)

 

       Nežinoma

9,00 Lt

(su PVM)

 22.

 Vazonas, gėlė, žemės (7 vnt.)

 

 

 Apklausa

Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

 

 UAB "Senukų prekybos centras"

 

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

89,48 Lt

(su PVM)

 

 Nežinoma

 89,48 Lt

(su PVM)

23.

 

Gėlės (5 vnt.)

 

 

Apklausa

 

Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

N. Ušakova

 

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

27,00 Lt

(su PVM)

Nežinoma

 

27,00 Lt

(su PVM)

 

24.

 

Katalikų žinynas 2014 (2 vnt.)

 

 

Apklausa

 

Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

UAB "Katalikų pasaulio leidiniai"

 

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

40,00 Lt

(su PVM)

 

Nežinoma

 

40,00 Lt

(su PVM)

 

25.

 

 Puodukas, lėkštelė, šaukštelis (4 vnt.)

 

Apklausa

 Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

 UAB "Arkietė"

 

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

62,00 Lt

(su PVM)

 

 Nežinoma

62,00 Lt

(su PVM)

 26.

 Gėlių puokštė

 

 Apklausa

 Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

 N. Ušakova

 

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus 150,00 Lt (su PVM)

 

 Nežinoma

 150,00 Lt (su PVM)

 27.

 Kabelis

 Apklausa

 Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

 UAB "TC prekyba"

 

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus 10,00 Lt (su PVM)

 

 Nežinoma

 10,00 Lt (su PVM)

 28.

 Rudnios Švč. M. Marijos Nuolatinės Globėjos bažnyčios, Varėnos r. sav., vidaus elektros tinklų, priešgaisrinės signalizacijos, žaibosaugos  įrengimo darbai

 

 Apklausa

  Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

 UAB "Varėnos statyba"

 

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus 46 783,44 Lt (su PVM)

 

  Nežinoma

 46 783,44 Lt (su PVM)

 29.

 Rokiškio Šv. MAto bažnyčios vitražų konservavimo, restauravimo darbai

 

 Apklausa

 

 

 Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

  UAB "Restauracijos ir statybos trestas"

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus 469 267,46 Lt (su PVM)

 

 Nežinoma

 469 267,46 Lt (su PVM)

 30.

 Komunalinių atliekų tvarkymo paslauga 3 m. laikotarpiui

 

 Apklausa

 

 

 

 Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

  UAB "VSA Vilnius"

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

6 780,24 Lt (su PVM)

 

 Nežinoma

 6 780,24 Lt (su PVM)

 31.

 Gyvenamojo namo (bravoras, adresas - Ukmergės r. sav., Daugalių km. 1A) būsto draudimas 12 mėn. terminui, išskaita ne didesnė kaip 500 Lt (draudžiamieji įvykiai - ugnis. vanduo, gamtinės jėgos, stiklo dūžis; draudimo suma ne mažesnė kaip 550 000 Lt).

 

 Apklausa

 Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

 AB "Lietuvos draudimas"

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

709 Lt

(su PVM)

 Nežinoma

 709 Lt (su PVM)

 32.

 2 vnt. ekonominės klasės vasarinės padangos (išmatavimai 215/55R17) lengvajam automobiliui (valst. Nr. DRP 746)

 

 Apklausa

 Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

Lipeikio įmonė "Egzotika"

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

470 Lt

(su PVM)

  Nežinoma

470 Lt

(su PVM)

33.

 

Skelbimo (apimtis ne mažesnė kaip 70 kvad. cm ir ne didesnė kaip 115 kvad. cm) paskelbimas nacionaliniame dienraštyje.

 

Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

UAB "Respublikos" investicija"

 

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

381, 15 Lt

(su PVM)

Nežinoma

381,15 Lt

(su PVM)

34.

 

Dviejų įmonės automobilių (EDS 546, CGL 937) stovėjimo mokomose vietose Panevėžyje paslauga dviejų metų laikotarpiui su galimybe pratęsti dar vieneriems metams.

 

Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. UAB "Panevėžio būstas" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

2 800 Lt

(su PVM)

 

Nežinoma

2 800 Lt (su PVM)

35.

 

Pasiūlymų, dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose, ir sutarčių atlikimo laidavimo paslaugos 12 mėn. laikotrapiui su galimybe pratęsti dar 12 mėn.

 

Apklausa

Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas

 

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

Numatoma vertė 3 400 Lt

 

Nežinoma

Numatoma vertė 3 400 Lt

36.

 

Gyvenamojo namo (Akademija) ir dvaro rūmų, Ukmergės r., Siesikų km., Daugalių km., 1 draudimas 12 mėn terminui. išskaita ne didesnė kaip 1 000 Lt (draudžiamieji įvykiai - ugnis, gamtinės jėgos, vanduo, stiklo dūžis, piktavališkas pastato sugadinimas; draudimo suma ne mažesnė kaip 800 000 Lt).

Apklausa

Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

AAS "Gjensidige Baltic" Lietuvos filialas

 

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

953 Lt

(su PVM)

Nežinoma

953 Lt

(su PVM)

37.

 

Trijų VW markės įmonės lengvųjų automobilių techninės aptarnavimas (pagal VW koncerno rekomenduojamas darbų laiko normas) Panevėžio regione 2 metų laikotarpiui su galimybe pratęsti sutartį dar vieneriems metams.

Apklausa

 

Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

UAB "Kredora"

 

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

Numatoma vertė        15000 Lt

Nežinoma

 

Numatoma vertė 15000 Lt

 38.

 Rakto gamyba

 

Apklausa

 Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

 D. Šapranausko įmonė

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

7 Lt (su PVM)

 

Nežinoma

 

 7 Lt (su PVM)

 39.

 

 Gėlės

Apklausa

Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

  N. Ušakova

 Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

54 Lt (su PVM)

 

Nežinoma

 54 Lt (su PVM)

 40.

 Knyga "2013 pelno mokestis: apskaičiavimas ir deklaravimas"

 

Apklausa

 

 Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

 UAB "Pačiolis"

 

 Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

57 Lt (su PVM)

 

Nežinoma

 

 57 Lt (su PVM)

 41.

 Duslintuvo remontas, jungtis

 

Apklausa

  Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

 V. Afanasjevo IĮ

 

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus 110 Lt (su PVM)

 

Nežinoma

 

 110 Lt (su PVM)

 42.

 

 Dėklas telefonui

 

Apklausa

 

 Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

 UAB "Personalo valdymas"

 

 Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

26 Lt (su PVM)

 

Nežinoma

 

 26 Lt (su PVM)

 43.

 Rakto gamyba

 

 Apklausa

  Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

 D. Šapranausko įmonė

 

 Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

 8 Lt (su PVM)

 

  Nežinoma

 8 Lt (su PVM)

44.

Gėlės interjero puošimui

Apklausa

Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

N. Ušakova

 Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

27 Lt

(su PVM)

Nežinoma

27 Lt

(su PVM)

45.

Spausdintuvo profilaktika

 

Apklausa

Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

UAB "EIT sprendimai"

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

60,50 Lt

(su PVM)

Nežinoma

60,50 Lt

(su PVM)

46.

Švino akumuliatorius

Apklausa

Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

V. Ličio firma "Evita"

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

58 Lt

(su PVM)

Nežinoma

58 Lt

(su PVM)

47.

Simno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčios, Kreivoji g. 3, Alytaus r., didžiojo altoriaus skulptūrų, tabernakulio dekoro tyrimai, konservavimo ir restauravimo darbai

Apklausa

Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

V. Dzindziliausko IĮ

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

253 992,88 Lt (su PVM)

Nežinoma

253 992,88 Lt (su PVM)

48.

 

Anykščių senojo miesto vietos vertingosios savybės - XVI a. pramoninės degimo krosnies liekanų, Vyskupo skveras 1, konservavimo ir restauravimo darbai

 

Apklausa

Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

UAB "Vilniaus restauratoriai"

 

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

44 501,38 Lt (su PVM)

Nežinoma

44 501,38 Lt (su PVM)

49.

 

Akmenės Šv. Onos bažnyčios statinių komplekso šventoriaus tvoros su vartais, varteliais ir Kryžiaus kelio koplytėlėmis, šventoriaus tvoros priešgaisrinių vartų įrengimo darbai

 

Apklausa

Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

UAB "Mažoji restauracija"

 

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

10 000,65 Lt (su PVM)

Nežinoma

10 000,65 Lt (su PVM)

50.

 

Vakarinio bokšto liekanų (Arkikatedros bazilikos, Žemutinės ir Aukštutinių pilių pastatų, jų liekanų ir kitų statinių komplekso dalies), Arsenalo g. 5, Vilnius, fasadų plytų mūro konservavimo ir restauravimo darbai

 

Apklausa

Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

UAB "Nivara"

 

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

394 199,46 Lt (su PVM)

Nežinoma

394 199,46 Lt (su PVM)

51.

 

Mykolo Sleževičiaus namo, K. Donelaičio g. 13, Kaunas, terasos su laiptais, balkono, pamatų ir cokolio remonto ir restauravimo darbai

 

Apklausa

Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

UAB "Bramer"

 

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

154 000,33 Lt (su PVM)

Nežinoma

154 000,33 Lt (su PVM)

 52.

 Siaurojo geležinkelio komplekso Surdegio stoties, Anykščių r., stogo remonto ir restauravimo darbai

 Apklausa

 Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

 UAB "Ateities statyba"

 Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

102 264,00 Lt (su PVM)

 Nežinoma

102 264,00 Lt (su PVM)

53. Knyga "Lietuvos miestai ir miesteliai", 20 vnt.

 

Apklausa  Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.  VšĮ "Terra Publica"  Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus 1635,00 Lt (su PVM) Nežinoma 1635,00 Lt (su PVM)
54. Šaukoto Švč. Trejybės bažnyčios, Radviliškio r., interjero konservavimo, restauravimo darbai Apklausa  Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. Š. Juršėno IĮ "Senoji freska" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

240742,38 Lt

(su PVM)

Nežinoma

240742,38 Lt

(su PVM)

55. Sapiegų rūmų, Vilniuje, rekonstravimo (restauravimo) ir pritaikymo turizmui: I etapo papildomi darbai  Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.6 p. AB "Panevėžio statybos trestas" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

155004,99 Lt

(su PVM)

Nežinoma

155004,99 Lt

(su PVM)

56. Vilniaus Švč. Teresės bažnyčios ir Vilniaus Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo motinos, vadinamosios Aušros Vartų koplyčios, vidaus elektros darbai, apsauginės ir gaisrinės signalizacijos įrengimo darbai bei Vilniaus Dievo gailestingumo šventovės vidaus elektros darbai, gaisrinės signalizacijos bei žaibosaugos įrengimo darbai Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. UAB "Forteco" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus 437678,00 Lt (su PVM) Nežinoma 437678,00 Lt (su PVM)
57. Šiluvos Švč. Mergėls Marijos Apsireiškimo koplyčios vidaus elektros darbai, apsauginės ir gaisrinės signalizacijos įrengimo darbai Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. UAB "Forteco" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

40 061,00 Lt

(su PVM)

Nežinoma

40 061,00 Lt

(su PVM)

58. Raseinių Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčios langų tvarkybos darbai Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. UAB "Alseka" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus 195385,14 Lt (su PVM) Nežinoma 195385,14 Lt (su PVM)
59. Plikių evangelikų liuteronų parapijos mokyklos, Klaipėdos g. 5, Plikių mstl., Klaipėdos r., fasadų bei stogo remonto ir restauravimo darbai Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. UAB "Bramer" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus 262434,04 Lt (su PVM) Nežinoma 262434,04 Lt (su PVM)

60. 

 Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios gaisrinės signalizacijos ir vidaus elektros darbai

 Apklausa

 Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

 UAB "Vidara"

 Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

 299898,28 Lt (su PVM)

 Nežinoma

299898,28 Lt (su PVM) 

61. Žukų evangelikų liuteronų bažnyčios klebonijos, V. Gaigalaičio g. 13, Žukų k., Pagėgių sav., stogo tvarkybos darbai ir žaibosaugos įrengimo darbai Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. UAB "Bramer" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus 319101,02 Lt (su PVM) Nežinoma 319101,02 Lt (su PVM)
62. Vilniaus sinagogos, Gėlių g. 6, avarinės būklės likvidavimo darbai Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. UAB"Statresta" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus 82686,56 Lt (su PVM) Nežinoma 82686,56 Lt (su PVM)
63. Videniškių vienuolyno namo, Šilelio g. 6, Videniškių k., Molėtų r., remonto ir restauravimo darbai

 

Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. UAB "Nivara"

 

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus 144 999,14 Lt (su PVM)

 

Nežinoma

 

144 999,14 Lt (su PVM)
64. Antalieptės Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios, Zarasų r., sienų konservavimo darbai Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. UAB "Ateities statyba"

 

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus 80 026,00 Lt (su PVM) Nežinoma 80 026,00 Lt (su PVM)
65. Šalmas, 3 vnt.

 

Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. UAB "Senukų prekybos centras"

 

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus 57,00 Lt (su PVM) Nežinoma 57,00 Lt (su PVM)
66. Automobilinė pakaba

 

Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. UAB "Senukų prekybos centras" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus 24,99 Lt (su PVM) Nežinoma 24,99 Lt (su PVM)
67. Gėlės Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. IĮ ""Gėlių kampelis"

 

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus 135,00 Lt (su PVM) Nežinoma 135,00 Lt (su PVM)

 68.

 Statybos darbų žurnalai, 6 vnt.

 

 Apklausa

 Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

 UAB "Rekona"

 

 Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

 210,00 Lt (su PVM)

 

 Nežinoma

 210,00 Lt (su PVM)

69.

 Gėlės interjero puošimui, 6 vnt.

 

Apklausa

Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

N. Ušakova

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

27, 00 Lt (su PVM)

Nežinoma

27, 00 Lt (su PVM)

 70.

Rakto gamyba, 1 vnt.

 

 Apklausa

 Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

 K. Smalukas

 

 Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

 10,00 Lt (su PVM)

 

 Nežinoma

 10,00 Lt (su PVM)

71.

Gėlės, 6 vnt.

Apklausa

Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

N. Ušakova

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

27, 00 Lt (su PVM)

Nežinoma

27, 00 Lt (su PVM)

72. Automobilio valstybinis nr. CGL 937 techninė apžiūra Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. UAB "Panevėžio TA centras" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus 42,00 Lt (su PVM) Nežinoma 42,00 Lt (su PVM)

73.

Vainikas, 1 vnt.

 

Apklausa

Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

Z. Siroit

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

100,00 Lt (su PVM)

Nežinoma

100,00 Lt (su PVM)

74. Gedulingos juostos užrašymas

 

Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. A. Versecko IĮ

 

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus 25,00 Lt (su PVM)

 

Nežinoma 25,00 Lt (su PVM)
75. Automobilio valstybinis nr. CGL 934 techninė apžiūra Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. UAB "Transkona"

 

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

44,00 Lt (su PVM)

 

Nežinoma 44,00 Lt (su PVM)
76. Automobilio valstybinis nr. CGL 934 techninė apžiūra Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. UAB "Transkona" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus 11,00 Lt (su PVM) Nežinoma 11,00 Lt (su PVM)
77. Halogeninė lemputė, 1 vnt.

 

Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. UAB "Senukų prekybos centras"

 

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus 6,99 Lt (su PVM)

 

Nežinoma 6,99 Lt (su PVM)
78. Kapinių koplyčios (Bernardinų kapinės), Žvirgždyno g. 3, Vilnius, remonto ir restauravimo darbai Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. UAB "Etra" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus 286 961,18 Lt (su PVM) Nežinoma 286 961,18 Lt (su PVM)
79. Nuomos paslauga

 

Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. UAB "Gotas"

 

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus 20 Lt (su PVM)

 

Nežinoma 20 Lt (su PVM)
80. Nuomos paslauga Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. UAB "Gotas" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

 

20 Lt (su PVM) Nežinoma 20 Lt (su PVM)

81.

Puskaukė FD-3, filtras FD-3

Apklausa

Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

UAB "Senukų prekybos centras"

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

79,19 Lt (su PVM)

Nežinoma

79,19 Lt (su PVM)

 82.

 Nuomos paslauga

 Apklausa

 Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

 UAB "Gotas"

 Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

 20 Lt (su PVM)

 Nežinoma

 20 Lt (su PVM)

 83.

 Siunta

 Apklausa

  Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

 UAB "Tolimojo keleivinio transporto kompanija"

 

 Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

 13 Lt (su PVM)

 

 Nežinoma

13 Lt (su PVM)

 

 84.

 50 m prailgintojas, 3 vnt.

 

 Apklausa

  Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

 UAB "Senukų prekybos centras"

 

 Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

 206,73 Lt (su PVM)

 Nežinoma

 206,73 Lt (su PVM)

 

 85.

 Tvirtivinimo diržzas, prožektorius, 4 vnt.

 

 Apklausa

  Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

 UAB "Senukų prekybos centras"

 Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

 41,88 Lt (su PVM)

 

 Nežinoma

 41,88 Lt (su PVM)

86.

 Autoskersiniai, 1vnt.

 

 Apklausa

 Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

 UAB "Senukų prekybos centras"

 

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

 209,00 Lt (suPVM)

 

 Nežinoma

 209,00 Lt (suPVM)

87.

Gėlės interjero puošimui, 6 vnt.

 

 Apklausa

 Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

 N. Ušakova

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

 27,00 Lt (su PVM)

 

 Nežinoma

 27,00 Lt (su PVM)

88.

 Vinys

 Apklausa

 Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

 UAB "Senukų prekybos centras"

 Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

 7,98 Lt (su PVM)

 

 Nežinoma

 7,98 Lt (su PVM)

89.

 Nuomos paslauga

 

 Apklausa

 Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

 UAB "Gotas"

 

 Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

 20 Lt (su PVM)

 

 Nežinoma

  20 Lt (su PVM)

90.

 

 Kirvis

 Apklausa

 Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

 UAB "Senukų prekybos centras"

 Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

 17,99 lt (su PVM)

 

 Nežinoma

  17,99 lt (su PVM)

 91.

 Sulansktomas metras, trišakis

 

 Apklausa

 Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

 UAB "Senukų prekybos centras"

 Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

 27,47 lt (su PVM)

 

 Nežinoma

 27,47 lt (su PVM)

 92.

Ventiliatorius

 

 Apklausa

 Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

 UAB "Senukų prekybos centras"

 Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

 99,00 Lt (su PVM)

 

 Nežinoma

 99,00 Lt (su PVM)

 93.

 Gėlės

 Apklausa

 Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

 Juškienės įmonė

 

 Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

 45,00 Lt (su PVM)

 

 Nežinoma

 45,00 Lt (su PVM)

 94.

 Rakto gamyba, 1 vnt.

 

 Apklausa

  Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

 UAB "Senukų prekybos centras"

 Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

 7,97 Lt (su PVM)

 

 Nežinoma

 7,97 Lt (su PVM)

 95.

 Lazerinis spausdintuvas, 1 vnt.

 

 Apklausa

 Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

 UAB "Orgsis"

 

 Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

 235,95 Lt (su PVM)

 

 Nežinoma

 235,95 Lt (su PVM)

 96.

 Bilietas į Smiltynę, 1 vnt.

 

 Apklausa

 Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

 AB "Smiltynės perkėla"

 

 Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

 42,90 Lt (su PVM)

 

 Nežinoma

 42,90 Lt (su PVM)

 97.

 Vienakrtinis mokestis į Neringą

 

 Apklausa

 Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

 Neringos savivaldybės administracija

 

 Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

 30,00 Lt (su PVM)

 

  Nežinoma

 30,00 Lt (su PVM)

 98.

 Pol. maišai, 52 vnt.

 

 Apklausa

 Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

 UAB "Senukų prekybos centras"

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

 44,52 Lt (su PVM)

 

  Nežinoma

 44,52 Lt (su PVM)

99.

Nuomos paslauga

Apklausa

Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

UAB "Gotas"

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

20,00 Lt (su PVM)

 Nežinoma

20,00 Lt (su PVM)

100.

Laikmatis, 1 vnt.

Apklausa

Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

UAB "Makveža"

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

17,79 Lt (su PVM)

 Nežinoma

17,79 Lt (su PVM)

101.

Nuomos paslaugos

Apklausa

Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

UAB "Gotas"

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

20,00 Lt (su PVM)

 Nežinoma

20,00 Lt (su PVM)

102.

Siunta, 1 vnt.

Apklausa

Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

UAB "Tolimojo keleivinio transporto kompanija"

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

13,00 Lt (su PVM)

 Nežinoma

13,00 Lt (su PVM)

103.

Siunta, 1 vnt.

Apklausa

Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

UAB "Tolimojo keleivinio transporto kompanija"

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

17,50 Lt (su PVM)

 

Nežinoma

 

17,50 Lt (su PVM)
104.

 

Gėlės interjero puošimui, 1 vnt.

 

Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. N. Ušakova

 

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

25,00 Lt (su PVM

Nežinoma

25,00 Lt (su PVM

105.

Švino akumuliatorius, 2 vnt.

Apklausa

Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

V. Ličio firma "Evita"

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

116,00 Lt (su PVM)

Nežinoma

116,00 Lt (su PVM)

106.

Vazoninė gėlė, 1 vn.t

Apklausa

Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

UAB "Maxima LT"

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

4,99 Lt (su PVM)

Nežinoma

4,99 Lt (su PVM)

107.

Poveržlė, veržlė, 3 vnt.

Apklausa

Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

UAB "Senukų prekybos centras"

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

7,08 Lt (su PVM)

Nežinoma

7,08 Lt (su PVM)

108.

Blankai

Apklausa

Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

UAB "Senoji raštinė"

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

42,80 Lt (su PVM)

Nežinoma

42,80 Lt (su PVM)

109.

KOP Štabo administracinio pastato 1B2/p patalpos Nr. 201 interjero konservavimo ir restauravimo darbai

Apklausa

Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

UAB "Restauravimo projektai"

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

380 000,00 Lt (su PVM)

Nežinoma

380 000,00 Lt (su PVM)

 110.

 Dienraščio "Lietuvos rytas" 1 egz. prenumerata 1 metams

 

 Apklausa

 Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 123.7 p.

 UAB "Lietuvos rytas"

 Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

 439 Lt (su PVM)

 

 Nežinoma

  439 Lt (su PVM)

 111.

 

 Statinio statybos techn. prižiūrėtojo civilinės atsakomybės privalomojho draudimo paslaugos iki 2014-07-28, draudimo suma - ne mažiau kaip 150 000 Lt, besąlyginė išskaita - ne daugiau kaip 10 000 Lt kiekvienma įvykiui, techn. statinio statybos priežiūra vykdoma atliekant Dieveniškių istorinio regioninio parko lankytojo centro įrengimo darbus

 

 Apklausa

 Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

ADB "Baltikums"

 Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

 1300 Lt (su PVM)

 

 Nežinoma

 1300 Lt (su PVM)

112.

Kanceliarinės prekės (pagrnd. sąlygos nustatytos kvietime). Sutarties terminas - 24 mėn. (g.b. pratęsta 12 mėn.)

 Apklausa

 Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

UAB "Biuiro gidas"

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

5 129,46 Lt (su PVM)

Nežinoma

5 129,46 Lt (su PVM)

113.

Vieno asmens dalyvavimas seminare "Euro įvedimas Lietuvoje - ką turi žinoti buhalteris. Naujausi teisės aktų pakeitimai, keičiantys apskaitos ir mokesčių reguliavimą"

Apklausa

Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 123.2 p.

UAB "Mokesčių srautas"

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

337,59 Lt (su PVM)

Nežinoma

337,59 Lt (su PVM)

114.

"Pačiolio" elektroninių sąvadų 12 mėn. prenumerata

Apklausa

Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 123.7 p.

UAB "Pačiolio" prekyba

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

274 Lt (su PVM)

Nežinoma

 

274 Lt (su PVM)

 115.

 Vieno asmens dalyvavimas 60 akademinių valandų kursuose "Buhalterinės apsakitos ir mokesčių kursuose pažengusiems - skirti įmonių buhalteriams, kurie savarankiškai sudarinėja ir teikia atskaitomybę"

 

 Apklausa

 Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 123.2 p.

 UAB "Mokesčių srautas"

 

   Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

 

  1 096,50 Lt (su PVM)

 

 Nežinoma

 1 096,50 Lt (su PVM)

116.

Viešojo pirkimo pasiūlymo galiojimo užtikrinimas - LR registruoto banko garantija. Pasiūlymo užtikrinimo vertė - 30 000 Lt. Banko garantija turi galioti ne mažiau kaip 60 dienų.

Apklausa

 Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

AB DNB bankas

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

150,00 Lt (su PVM)

Nežinoma

150,00 Lt (su PVM)

117.

Knyga "Lietuvos pilys ir dvarai", 20 vnt.

Apklausa

Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 123.2 p.

VšĮ "Terra Publica"

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

1471,00 Lt (su PVM)

Nežinoma

1471,00 Lt (su PVM)

118.

 Personalinis kompiuteris (RAM ne mažesnis nei 8 GB, SSD ne mažesnis kaip 240 BG, HDD ne mažesnis kaip 500 GB, MS Office, Windows 7, belaidė klaviatūra, monitorius - ekranas ne mažesnis nei 23", ekrano rezoliucija ne mažesnė nei 1920X1080)

Apklausa 

 Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

 UAB "Komparsa"

 Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

 4095,45 Lt (su PVM)

Nežinoma 

4095,45 Lt (su PVM) 

119.

Prieiga prie INFOLEX teisinės informacijos paieškos sistemos - Teisės aktai (2 darbo vietos) ir Praktika (1 darbo vieta) 12 mėn. terminui.

Apklausa

Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 123.2 p.

UAB "Lexnet"

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

2439,36 Lt (su PVM)

Nežinoma

2439,36 Lt (su PVM)

120. 

Knyga "Istoriniai Lietuvos arch. paveldo interjerai"

Apklausa

Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

Vilniaus dailės akademija

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

69,76 Lt 

(su PVM)

Nežinoma

69,76 Lt 

(su PVM)

121.

Gėlės interjero puošimui

Apklausa

Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

N.Ušakova

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

27,00 Lt

(su PVM)

Nežinoma

27,00 Lt

(su PVM)

122. 

Rakto gamyba

Apklausa

Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

D.Šapranauskas

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

14,00 Lt (su PVM)

Nežinoma

14,00 Lt (su PVM)

123.

Siunta

Apklausa

Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

UAB "Tolimojo keleivinio transporto kompanija"

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

15,00 Lt (su PVM)

Nežinoma

15,00 Lt (su PVM)

124. Gėlės Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. N.Ušakova Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus 72,00 Lt (su PVM) Nežinoma 72,00 Lt (su PVM)
125. Asus X55 1MAV BING SX366B 15,6"/IC N2830/4GB/500GB Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. UAB "Omnitel" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus 1,00 Lt (su PVM) Nežinoma 1,00 Lt (su PVM)
126. Kopėčių nuoma Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. UAB "Gotas" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus 15,00 Lt (su PVM) Nežinoma 15,00 Lt (su PVM)
127. Automobilio ir keleivių perkėlimas Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. AB "Smiltynės perkėla" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus 48,70 Lt (su PVM) Nežinoma 48,70 Lt (su PVM)
128. Automobilio tech. apžiūra (CGL 939) Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. UAB "Utenos TA centras" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus 42,00 Lt (su PVM) Nežinoma 42,00 Lt (su PVM)
129. Automobilio stovėjimo aikštelėje nuoma Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. UAB "EVMA" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus 107,00 Lt (su PVM) Nežinoma

107,00 Lt

(su PVM)

130. Gedulo vainikas Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. UAB "Gėlių gaublys" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus 110,00 Lt (su PVM) Nežinoma 110,00 Lt (su PVM)
131. Vienkartinis leidimas Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. Neringos savivaldybės administracija Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

20,00 Lt

(su PVM)

Nežinoma

20,00 Lt

(su PVM)

132. Elektroninių priemonių rinkinys. (prenumerata 2015 m.)  Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 123.7 p. UAB "Mokesčių srautas" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

357,01 Lt (su PAM)

Nežinoma

357,01 Lt (su PAM)

133. Personalinis kompiuteris (RAM ne mažesnis nei 4 GB, HDD ne mažesnis kaip 500 GB, MS Office, Windows 7, monitoriaus - ekranas ne mažesnis nei 23,6", ekrano matymo kampas ne mažesnis nei 178/178 laipsnių), 3 vnt.  Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. UAB "NBCS" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus 10810,14 Lt (su PVM) Nežinoma 10810,14 Lt (su PVM)
134. 6 tarnybinių automobilių duomenų perdavimo per transporto valdymo ir kontrolės sistemą paslaugos (GPRS ryšio duomenų persiuntimas (Lietuvoje) bei duomenų sukaupimo ir saugojimo serveryje paslauga).  Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 123.2 p. UAB "Baltic Car Equipment" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

181,50 Lt

(su PVM)

Nežinoma

181,50 Lt

(su PVM)

135.  Pastatų komplekso, vad. Ignoto Korvin - Milevskio rūmais, laiptinės su vestibiulių remonto, restauravimo ir konservavimo darbai. Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. UAB "Vilniaus restauratoriai"  Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

26541,00 Lt (su PVM)

Nežinoma

26541,00 Lt (su PVM)

136. Kalnaberžės dvaro sodybos rūmų, Kėdainių r., avarijos grėsmės pašalinimo darbai Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. UAB "Domus antiquus" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

315702,31 Lt (su PVM)

Nežinoma

315702,31 Lt (su PVM)

137. Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios, Birutės g. 5, Trakai, presbiterijos baliustrados konservavimo, restauravimo darbai Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. UAB „Restauracijos ir statybos trestas“ Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

45 365,17 Lt (su PVM)

Nežinoma

45 365,17 Lt (su PVM)

138. Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios (unikalus kodas 23610) Onuškio k., Rokiškio r., tvarkybos darbai: avarijos grėsmės pašalinimo (neatidėliotinų saugojimo) darbai Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. UAB „Rokiškio apdaila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

 59 951,83 Lt (su PVM)

Nežinoma

 59 951,83 Lt (su PVM)

139.  4 vnt. žieminių padangų ()išmatavimas - 205/55 R16) ne žemesnės kaip C klasės sukibimo su šlapia danga (ES reglamentas Nr. 1222-2009). Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. UAB "Egzotika" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

680,00 Lt (su PVM)

Nežinoma

680,00 Lt (su PVM)

140. Kopėčių nuoma Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. UAB "Gotas" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

20,00 Lt

(su PVM)

Nežinoma

20,00 Lt

141.

Automobilio tech. apžiūra (DFJ 282)

Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

UAB "Tuvlita"

 

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

42,00 Lt

(su PVM)

Nežinoma

42,00 Lt

(su PVM)

142. El. parašas Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. VĮ Registų centras Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

28,42 Lt

(su PVM)

Nežinoma

28,42 Lt

(su PVM)

143. Pentax baterija Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. UAB "Vilbros prekyba" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

152,10 Lt

(su PVM)

Nežinoma

152,10 Lt

(su PVM)

144. Darbo kodeksas Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. UAB ALG knygynai Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

30,79 Lt

(su PVM)

Nežinoma

30,79 Lt

(su PVM)

145. Gėlės interjero puošimui Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. N.Ušakova Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

27,00 Lt

(su PVM)

Nežinoma

27,00 Lt

(su PVM)

146. Rakto gaminimas Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. UAB "Senukų prekybos centras" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

14,00 Lt (su PVM)

Nežinoma

14,00 Lt

(su PVM)

147. Dokumentų kopijos Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. Vilniaus apskrities archyvas Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus 14,00 Lt (su PVM) Nežinoma

14,00 Lt

(su PVM)

148. UPS akumuliatorius Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. V.Ličio firma "Evita" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus 116,00 Lt (su PVM) Nežinoma 116,00 Lt (su PVM)
149. Rakto gamyba Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. UAB "Senukų prekybos centras" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus 16,40 Lt (su PVM) Nežinoma 16,40 Lt (su PVM)
150. Servetėlės Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. UAB "RIMI Lietuva" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

52,03 Lt

(su PVM)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nežinoma

52,03 Lt

(su PVM)

151. Siunta Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. UAB "Tolimojo keleivinio transporto kompanija" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

9,00 Lt

(su PVM)

Nežinoma

9,00 Lt

(su PVM)

152. El.parašas su USB laikmena Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. VĮ Registrų centras Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

149,63 Lt

(su PVM)

Nežinoma

149,63 Lt

(su PVM)

153. Kopėčių nuoma Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. UAB "Gotas" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

15,00 Lt

(su PVM)

Nežinoma

15,00 Lt

(su PVM)

154. Automobilio tech. apžiūra (FRK 906) Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. UAB "Tuvlita" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

42,00 Lt

(su PVM)

Nežinoma

42,00 Lt

(su PVM)

155. Automobilio tech. apžiūra (FRK 907) Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. UAB "Tuvlita" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

42,00 Lt

 

(su PVM)

Nežinoma

 42,00 Lt

(su PVM)

 

 

156. Gėlės Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. N.Ušakova Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

81,00 Lt

(su PVM)

Nežinoma

81,00 Lt

(su PVM)

157. Automobilio stovėjimo aikštelėje nuoma Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. UAB "EVMA" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

107,00 Lt

(su PVM)

Nežinoma

107,00 Lt

(su PVM)

158.  Automobilio ir keleivio perkėlimas Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. AB "Smiltynės perkėla" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

42,90 Lt

(su PVM)

Nežinoma

42,90 Lt

(su PVM)

159.  Vienkartinis leidimas Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. Neringos savivaldybės administracija Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

20,00 Lt

(su PVM)

Nežinoma

20,00 Lt

(su PVM)

160. Automobilio stovėjimas aikštelėje Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. UAB "EVMA" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

107,00 Lt

(su PVM)

Nežinoma

 107,00 Lt

(su PVM)

161. Siunta Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. UAB "Tolimojo keleivinio transporto kompanija" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus 19,00 Lt

(su PVM)

Nežinoma 19,00 Lt

(su PVM)

162. Gėlės  Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. N.Ušakova Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

69,30 Lt

(su PVM)

Nežinoma

69,30 Lt

(su PVM)

163. Spausdintuvo remontas Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. UAB "Skytech.Lt" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

90,00 Lt

(su PVM)

Nežinoma

90,00 Lt

(su PVM)

164. Siunta Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. UAB "Tolimojo keleivinio transporto kompanija" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

9,00 Lt

(su PVM)

Nežinoma

9,00 Lt

(su PVM)

165. Siunta Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. UAB "Tolimojo keleivinio transporto kompanija" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

9,00 Lt

(su PVM)

Nežinoma

9,00 Lt

(su PVM)

166. Siunta Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. UAB "Tolimojo keleivinio transporto kompanija" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

9,00 Lt

(su PVM)

Nežinoma

9,00 Lt

(su PVM)

167. Gėlės interjero puošimui Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. N.Ušakova Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

27,00 Lt

(su PVM)

Nežinoma

27,00 Lt

(su PVM)

168. Gėlių puokštė Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. UAB "Gėlių gaublys" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

70,00 Lt

(su PVM)

Nežinoma

70,00 Lt

(su PVM)

169. Laidas jungtis Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. UAB "Ogmina" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

10,00 Lt

(su PVM)

Nežinoma

10,00 Lt

(su PVM)

170. Indų ploviklis Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. UAB "Maxima LT" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

9,64 Lt

(su PVM)

Nežinoma

9,64 Lt

(su PVM)

171. Vienkartinis reklaminės medžiagos publikavimas žurnale "Structum". Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 123.2 p. UAB "Structum projektai"  Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

3146,00 Lt

(su PVM)

Nežinoma

3146,00 Lt

(su PVM)

172. 2-ose darbo vietose esančios buhalterinės apskaitos programų "Apskaita" ir "Alga" duomenų bazės pertvarkymo paslaugos. Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 123.2 p. UAB "Stekas" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

5808,00 Lt

(su PVM)

Nežinoma

5808,00 Lt

(su PVM)

173.

 

 

 

VĮ "Lietuvos paminklai" darbuotojų (iki 10 žmonių) mokymų tema: "Projektų valdymo tarnybos koncepcijos sukūrimo darbinės sesijos" paslaugos, mokymų trukmė - keturis kartus po pusę darbo dienos (po 4 val.) Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 123.2 p. UAB "CRC Consulting" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

3500,00 Lt (su PVM)

Nežinoma

3500,00 Lt (su PVM)

174. Informacinio programinio komplekso "Sąmata 2015 m." programų versija (pritaikyta darbui su euru), 10 darbo vietų. Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 123.2 p. UAB "Sistela" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

629,20 Lt

(su PVM)

Nežinoma

629,20 Lt

(su PVM)

175. Šventiniai atvirukai su įdėklais ir vokais (120 vnt.) bei teksto atspausdinimo paslaugos. Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. UAB "Elstera" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

681,60 Lt

(su PVM)

Nežinoma

681,60 Lt

(su PVM)

176. Statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo paslaugos. Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. Millennium Insurance Company LTD (atstovaujama UADBB „Rizikos cesija”) Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

2560,00 Lt

(su PVM)

Nežinoma

2560,00 Lt

(su PVM)

177. Valstybės saugomų kultūros paveldo objektų, kuriuose nėra ar neišliko statinių, ženklinimo tipinėmis lentomis darbai Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. UAB „Mažoji restauracija“ Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

1394,00 Lt (su PVM)

Nežinoma

1394,00 Lt (su PVM)

178. Investicijų projekto „Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro pastato, Danės g. 19, Klaipėda, rekonstrukcija ir plėtra“ parengimo paslaugos Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. UAB "Innoera" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus 40000,00 Lt (su PVM) Nežinoma 40000,00 Lt (su PVM)
179. Automobilio stovėjimo aikštelėje nuoma Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. UAB "EVMA" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus 107,00 Lt (su PVM) Nežinoma 107,00 Lt (su PVM)
180. Raktų gaminimas Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. UAB "Senukų prekybos centras" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus 12,64 Lt (su PVM) Nežinoma 12,64 Lt (su PVM)
181. Kalėdinė dekoracija Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. UAB "Auksinė rožė" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus 105,00 Lt (su PVM) Nežinoma 105,00 Lt (su PVM)
182. Mob.telefonas Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. UAB "Omnitel" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus 1,00 Lt (su PVM) Nežinoma 1,00 Lt (su PVM)
183. Telef. kompens. atl. Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. UAB "Omnitel" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus 6,05 Lt (su PVM) Nežinoma 6,05 Lt (su PVM)
184. Eglutė Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. UAB "Gėlių gaublys" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus 90,00 Lt (su PVM) Nežinoma 90,00 Lt (su PVM)
185. Gėlės Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. N.Ušakova Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus 56,70 Lt (su PVM) Nežinoma 56,70 Lt (su PVM)
186. Maišelis Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. R.Burškio PĮ Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus 9,25 Lt (su PVM) Nežinoma 9,25 Lt (su PVM)
187. Juostelė, maišelis Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. R.Burškio PĮ Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus 17,39 Lt (su PVM) Nežinoma 17,39 Lt (su PVM)
188. Siunta Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. UAB "Tolimojo keleivinio transporto kompanija" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus 16,00 Lt (su PVM) Nežinoma 16,00 Lt (su PVM)
189. Siunta Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. UAB "Tolimojo keleivinio transporto kompanija" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus 18,00 Lt (su PVM)  Nežinoma 18,00 Lt (su PVM)
190. Gėlės Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. D.Vonsovič Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus 55,00 Lt (su PVM)  Nežinoma 55,00 Lt (su PVM)
191. Blankai Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. UAB "Senoji raštinė" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus 40,00 Lt (su PVM)  Nežinoma 40,00 Lt (su PVM)
192. Gėlės Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. N.Ušakova Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus 27,00 Lt (su PVM) Nežinoma 27,00 Lt (su PVM)
193. Knyga "Synagogues in Lithuai" Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. Vilniaus Gedimino technikos universitetas Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus 104,64 Lt (su PVM) Nežinoma 104,64 Lt (su PVM)
194. Servetėlės Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. UAB "RIMI Lietuva" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus 24,96 Lt (su PVM) Nežinoma 24,96 Lt (su PVM)
195. Gėlės Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. N.Ušakova Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus 27,00 Lt (su PVM) Nežinoma 27,00 Lt (su PVM)
196. Vazoninė gėlė Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. UAB "Ermitažas" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus 22,38 Lt (su PVM) Nežinoma 22,38 Lt (su PVM)
197. Siunta Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. UAB "Klaipėdos AP" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus 12,00 Lt (su PVM) Nežinoma 12,00 Lt (su PVM)
198. Interneto prieigos įrenginys (maršrutizatorius) su ne mažiau kaip 50 pajungimo įvadų Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. UAB "Komparsa" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus 597,74 Lt (su PVM) Nežinoma 597,74 Lt (su PVM)
199. Siuntų vežimas autobusais iš Vilniaus autobusų stoties (18 vnt. siuntų iki 200 g. ir 2 vnt. siuntų 201 g. - 1 kg. per metus)  Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 123.2 p. UAB "Tolimojo keleivinio transporto kompanija" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus 188,00 Lt (su PVM) Nežinoma 188,00 Lt (su PVM)
200. Vieno žmogaus dalyvavimas seminare "Darbo užmokesčio naujovės 2014-2015 m. sandūroje: apskaičiavimo, apmokestinimo, deklaravimo ypatumai ir darbo teisės klausimai". Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 123.2 p. UAB "Pačiolio prekyba" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus 235,00 Lt (su PVM) Nežinoma 235,00 Lt (su PVM)
201. Kaulinio porceliano puodeliai (ne didesni kaip 180 ml) su lėkštutėmis - 24 vnt., cukrinė (ne didesnė kaip 330 ml) - 1 vnt., saldaininės (ne didesnės kaip 18,5 cm) - 2 vnt., vaza (ne aukštesnė kaip 22 cm) - 1 vnt. Visi indai puošiami bendrovės logotipu. Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. UAB "Jiesia" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus 1571,39 Lt (su PVM) Nežinoma 1571,39 Lt (su PVM)
202. Spalvinis lazerinis daugiafunkcinis įrenginys (A3, A4 formatai), A4 spalvoto spausdinimo greitis ne mažesnis kaip 20 psl./min., spausdinimo rezoliucija ne mažesnė kaip 1200x1200 dpi, skanavimo rezoliucija ne mažesnė kaip 600x600 dpi, atmintis ne mažesnė kaip 2 GB, procesoriaus dažnis ne mažesnis kaip 1,2 GHz, procesoriaus branduolių didesnis kiekis - ne mažiau kaip 1.  Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. UAB "Skytech.Lt" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus 10475,38 Lt  (su PVM) Nežinoma 10475,38 Lt  (su PVM)