Viešieji pirkimai


Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės

 

Paskelbti viešieji pirkimai

Skelbiami techninių specifikacijų projektai

Planuojami viešieji pirkimai

 

Informacija apie mažos vertės pirkimus 2016 m.

Informacija apie mažos vertės pirkimus 2015 m.

Informacija apie mažos vertės pirkimus 2014 m.

 

 

 

SKELBIAMA INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS MAŽOS VERTĖS PIRKIMUS, NUSTATYTUS LAIMĖTOJUS IR KETINAMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTIS BEI SUDARYTAS SUTARTIS

 

Eil. Nr.

Pirkimo objektas   

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

Laimėjusio dalyvio pavadinimas arba vardas ir pavardė

Priežastys, dėl kurių pasirinktas laimėtojas

Numatoma pirkimo sutarties kaina (eurais arba kita valiuta) (su/be PVM)

Pirkimo sutarties įsipareigojimų dalis, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus (jeigu žinoma)

Pirkimo sutarties kaina (eurais arba kita valiuta) (su/be PVM)

1. 

 

 

 

 

Gėlės interjero puošimui

 

 

Apklausa

 

 

Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

UAB "Vadeta" 

 

 

 

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

 

 

 

9,00 Eur su PVM

 

 

 

Nežinoma

 

 

9,00 Eur su PVM

2.

Hal. lemputės

 

 

 

Apklausa

 

 

 

Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

 

 

 

 

UAB "Maxima LT"

 

 

 

 

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

 

 

 

 

26,18 Eur su PVM

 

 

 

 

Nežinoma

 

 

 

26,18 Eur su PVM

 

 

 

 

3.

Gėlės interjero puošimui

 

 

 

Apklausa

 

 

Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

 

 

UAB "Vadeta"

 

 

 

 

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

 

 

 

 

9,00 Eur su PVM

 

 

 

 

Nežinoma

 

 

 

 

9,00 Eur su PVM

 

 

 

 

4.

Automobilių stovėjimo aikštelėje nuoma

Apklausa

Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

 

UAB "EVMA"

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31,00 Eur su PVM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nežinoma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31,00 Eur su PVM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Įmonės tarnybinių automobilių parko (pagal pridedamą sąrašą)  KASKO (besąlyginė išskaita ne daugiau kaip 86 €) ir transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo (PTPVCA) draudimo paslaugos bei keleivių draudimo nuo nelaimingų atsitikimų (automobiliuose DFJ 282, FRK 906 po 6000 € ir DRP 746 - 15000 €) draudimo paslaugos vienerių metų laikotarpiui Apklausa

Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

 

AB „Lietuvos draudimas“

Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus 2045,03 Eur su PVM Nežinoma 2045,03 Eur su PVM
6. VĮ „Lietuvos paminklai“ reklama svetainėje www.lrvalstybe.lt rubrikoje LR Kultūros ministerija (vaizdinė ir kontaktinė informacija ne mažiau 468x100 pikselių, aktyvacija į www.lpaminklai.lt, logotipas, pavadinimas, adresas, kontaktai, aprašymas, nuotraukos, aktyvacija (el.paštas, svetainė)). Paslaugų trukmė – 12 mėnesių. Apklausa

Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

 

UAB „Rinkodaros ekspertai“ Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus 278,30 Eur su PVM Nežinoma 278,30 Eur su PVM
7. Trijų asmenų dalyvavimas seminare „Rangos sutarčių sudarymas ir keitimas: darbams keliami kokybės reikalavimai bei ginčai dėl jų“ Apklausa

Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

 

UAB „Žinių centras“ Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus 235,00 Eur su PVM Nežinoma 235,00 Eur su PVM
8. Programos „STEKO ALGA“ modulis „Atostogos“ Apklausa

Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

 

UAB „Stekas“ Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus 96,80 Eur su PVM Nežinoma 96,80 Eur su PVM
9. Vieno asmens dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo mokymuose (ypatingo statinio specialiųjų darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo atestatas, ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos priežiūros vadovo atestatas - 21 akademinė valanda) Apklausa

Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

 

LSIS Kauno apskrities bendrija Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus 173,00 Eur su PVM Nežinoma 173,00 Eur su PVM
10. Biuro patalpų nuoma Panevėžio miesto centre trijų metų laikotarpiui (plotas – ne mažesnis kaip 30 m2 ir ne didesnis kaip 60 m2). Apklausa

Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

 

UAB „Vairavimo menas“ Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus 6151,68 Eur su PVM  Nežinoma 6151,68 Eur su PVM 
11. Keturių asmenų dalyvavimas Lietuvos architektų rūmų rengiamuose architektų kvalifikacijos kėlimo kursuose „Aktualūs teritorijų planavimą ir statinių projektavimą reguliuojančių teisės aktų pakeitimai“ vykstančio Vilniuje š.m. vasario 8 d. Apklausa

Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.

Lietuvos architektų rūmai Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus 200,00 Eur su PVM  Nežinoma 200,00 Eur su PVM 
12. Aštuonių asmenų dalyvavimas seminare „Statinio statybos techninė priežiūra. Teisinio reglamentavimo naujovės ir praktiniai aspektai“ Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. UAB „Žinių era“ Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus 871,20 Eur su PVM  Nežinoma 871,20 Eur su PVM 
13. Įmonės informacinių technologijų, operacinės ir programinės įrangos aptarnavimo paslauga 24 mėnesių laikotarpiui su galimybe pratęsti dar 12 mėn. Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p. UAB „Komparsa“ Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus 17859,60 Eur su PVM  Nežinoma 17859,60 Eur su PVM 
14. Įmonės ilgalaikio turto (išskyrus programinė įranga) draudimas 12 mėn. terminui (turto įsigijimo vertė – 87002,12 €, 2017 02 01 turto likutinė vertė – 15481,64 €, išskaita ne didesnė kaip 100 €), draudimo rizikos – ugnis, vanduo, gamtinės jėgos, trečiųjų asmenų veikla. Apklausa  Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.  AAS „BTA Insurance Company“ atstovaujama filialo Lietuvoje Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus  25,00 Eur su PVM Nežinoma  25,00 Eur su PVM 
15. Įmonės darbuotojų profilaktinis sveikatos patikrinimas pagal 37 darbuotojams priskirtus rizikos veiksnius (sąrašas pridedamas). Mažiausia kaina nustatoma įvertinus įmonės darbuotojų darbo vietų higieninio įvertinimo duomenis. Apklausa  Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.  UAB „Tarandės šeimos klinika“ Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus  277,50 Eur su PVM Nežinoma  277,50 Eur su PVM 
16. Gėlės interjero puošimui Apklausa  Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.   UAB "Vadeta" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus   9,00 Eur su PVM Nežinoma   9,00 Eur su PVM
17. Siunta Apklausa  Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.  UAB "Tolimojo keleivinio transporto kompanija" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus   2,61 Eur su PVM Nežinoma   2,61 Eur su PVM 
18 Siunta Apklausa  Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.  UAB "Tolimojo keleivinio transporto kompanija" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus   2,61 Eur su PVM  Nežinoma   2,61 Eur su PVM  
19 Gėlės interjero puošimui Apklausa  Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.   UAB "Vadeta" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus   9,00 Eur su PVM  Nežinoma   9,00 Eur su PVM 
20 Kedžių padeliai Apklausa  Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.   UAB "Kesko Senukai Lithuania" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus   1,84 Eur su PVM  Nežinoma   1,84 Eur su PVM  
21 Automobilių stovėjimo aikštelėje nuoma Apklausa  Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.   UAB "Evma" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus   31,00 Eur su PVM  Nežinoma   31,00 Eur su PVM 
22 Įmonės statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo paslaugos vienerių metų laikotarpiui (draudimo suma kiekvienam draudiminiam įvykiui - ne mažesnė kaip 289 600,00 Eur, besąlyginė išskaita - ne mažesnė kaip 2 900,00 Eur kiekvienam įvykiui) Apklausa  Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.  AAS „Baltikums Vienna Insurance Group“ Lietuvos filialas Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus  1900,00 Eur su PVM Nežinoma  1900,00 Eur su PVM
23 VĮ „Lietuvos paminklai“ spalvota dviejų psl. reklama knygoje „Lietuvos dvarai“ (reklamos informacijos apimtis: logotipas, kontaktai, įmonės veiklos aprašymas, puslapio formatas ne mažesnis kaip 24x17 cm, pradinis knygos tiražas nemažiau nei 1500 egz.). Apklausa  Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.  VšĮ „Tėviškės trauka“ Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus  1815,00 Eur su PVM Nežinoma  1815,00 Eur su PVM 
24 Antstolio vykdomojo dokumento pateikimas vykdyti civilinėje byloje Nr. L2-2804-1021/2016. Apklausa  Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.  Antstolio Algimanto Maliukevičiaus kontora Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus  36,00 Eur su PVM  Nežinoma  36,00 Eur su PVM  
25 Patikėjimo teise valdomo valstybės turto - perduotų negyvenamų patalpų (adresu Šnipiškių g. 3, Vilnius; plotas - 500,71 m2) pagal sutartį draudimas 12 mėn. terminui (išskaita ne daugiau 120 €, draudžiamieji įvykiai: ugnis, gamtinės jėgos, vanduo, stiklo dūžis, trečiųjų asmenų veika). Apklausa  Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.  ADB „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialas Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus  137,88 Eur su PVM  Nežinoma  137,88 Eur su PVM  
26 Ne didesnių kaip 20 m2 negyvenamų patalpų nuoma (su komunalinių paslaugų išlaidomis) Plungės mieste 3 metų laikotarpiui. Apklausa  Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.  UAB „Plungės prekyba“ Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus  2831,40 Eur su PVM  Nežinoma  2831,40 Eur su PVM
27 Dviejų įmonės tarnybinių lengvųjų automobilių (VW GOLF valst. Nr. CGL 937, VW TIGUAN valst. Nr. EDS 546) stovėjimas Panevėžyje prie VĮ „Lietuvos paminklai“ atstovybės – Savanorių a. 12, Panevėžys. Paslaugų terminas – 12 mėn. Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.  UAB „Panevėžio būstas“ Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus   406,00 Eur su PVM  Nežinoma  406,00 Eur su PVM  
28 Gėlių puokštė Apklausa  Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.  UAB "Vadeta" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus  23,40 Eur su PVM  Nežinoma  23,40 Eur su PVM 
29 Siunta Apklausa  Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.  UAB "Klaipėdos autobusų parkas Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus  2,32 Eur su PVM  Nežinoma  2,32 Eur su PVM 
30 Drenažas, vazonai, komposto mišinys Apklausa  Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.  UAB "Kesko Senukai Lithuania" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus  49,62 Eur su PVM  Nežinoma 49,62 Eur su PVM 
31 Raktų gaminimas Apklausa  Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.  UAB "Kesko Senukai Lithuania" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus  2,73 Eur su PVM  Nežinoma 2,73 Eur su PVM 
32 Siunta Apklausa  Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.  UAB "Tolimojo keleivinio transporto kompanija" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus  2,61 Eur su PVM Nežinoma  2,61 Eur su PVM 
33 Dovanų čekis Apklausa  Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.  UAB "Akropolis Group Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus  300,00 Eur su PVM  Nežinoma  300,00 Eur su PVM 
34 Gėlės interjero puošimui Apklausa  Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.  UAB "Vadeta" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus  9,00 Eur su PVM   Nežinoma 9,00 Eur su PVM  
35 Kabelis, universalus kompostas Apklausa  Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.  UAB "Kesko Senukai Lithuania" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus  3,80 Eur su PVM   Nežinoma 3,80 Eur su PVM 
36 Katalikų žinynas 2017 Apklausa  Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.  UAB "Katalikų pasaulio leidiniai" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus  12,00 Eur su PVM  Nežinoma  12,00 Eur su PVM  
37 Siunta Apklausa  Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.  UAB "Tolimojo keleivinio transporto kompanija" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus  2,61 Eur su PVM  Nežinoma  2,61 Eur su PVM  
38 Indų ploviklis Apklausa  Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.  UAB "Maxima LT" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus  3,98 Eur su PVM  Nežinoma  3,98 Eur su PVM 
39 Gėlės interjero puošimui Apklausa  Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.  UAB "Vadeta" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus  9,00 Eur su PVM  Nežinoma  9,00 Eur su PVM 
40 Siunta Apklausa  Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.  UAB "Tolimojo keleivinio transporto kompanija" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus  2,61 Eur su PVM   Nežinoma 2,61 Eur su PVM 
41 Ruletė Apklausa  Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.  UAB "Kesko Senukai Lithuania" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus  3,74 Eur su PVM  Nežinoma  3,74 Eur su PVM 
42 Plast. Kibiras Apklausa  Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.  UAB "Ermitažas" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus  0,74 Eur su PVM   Nežinoma  0,74 Eur su PVM
43 Led lemputė Apklausa  Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.  UAB "Maxima LT" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus  16,46 Eur su PVM    Nežinoma 16,46 Eur su PVM   
44 Siunta Apklausa  Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.  UAB "Tolimojo keleivinio transporto kompanija" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus  2,61 Eur su PVM   Nežinoma  2,61 Eur su PVM 
45 Telefono remontas Apklausa  Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.  UAB "Mobili garantija"  Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus 80,00 Eur su PVM   Nežinoma  80,00 Eur su PVM  
46 Gėlės interjero puošimui Apklausa  Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.  UAB "Vadeta" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus  9,00 Eur su PVM    Nežinoma 9,00 Eur su PVM  
47 Automobilių stovėjimo aikštelėje nuoma Apklausa  Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.  UAB "EVMA" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus  31,00 Eur su PVM    Nežinoma 31,00 Eur su PVM 
48 Stiklinė vaza Apklausa  Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.  UAB "Ermitažas"  Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus 13,28 Eur su PVM   Nežinoma  13,28 Eur su PVM 
49 Įmonės projektuojamų objektų fotofiksacijos paslaugos su skraidyklių (dronų) pagalba vienerių metų laikotarpiui. Numatoma apimtis apie 15 val. paslaugų. Apklausa  Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.  MB „Greitas dronas“ Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus   750,00 Eur su PVM   Nežinoma  750,00 Eur su PVM  
50 Vasarinių padangų komplektas (4 vnt., išmatavimai – 215/60R16) lengvajam automobiliui (valst. Nr. DRP 746).Visi perkamų padangų komplektai turi atitikti ne mažesnį kaip C rodiklį (pagal sukibimą su šlapia danga ir degalų sunaudojimo efektyvumą). Apklausa  Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.  Lipeikio įmonė „Egzotika“ Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus   252,00 Eur su PVM    Nežinoma  252,00 Eur su PVM    
51 Ilgalaikio ir trumpalaikio turto (biuro baldai) pagal panaudą draudimas 12 mėn. terminui, išskaita ne didesnė kaip 120 €, baldų įsigijimo vertė 26629,47 €, draudžiamieji įvykiai – ugnis, vanduo, gamtinės jėgos, stiklo dūžis, trečiųjų asmenų veika. Apklausa  Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.  AAS „BTA Insurance Company“ SE filialas Lietuvoje Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus   38,00 Eur su PVM  Nežinoma  38,00 Eur su PVM 
52 Gėlės interjero puošimui Apklausa  Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.  UAB "Vadeta" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus  9,00 Eur su PVM  Nežinoma  9,00 Eur su PVM  
53 Dovanų čekiai Apklausa  Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.  UAB "Kesko Senukai Lithuania" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus  300,00 Eur su PVM  Nežinoma  300,00 Eur su PVM  
54 Dokumentų kopijos Apklausa  Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.  Vilniaus regioninis valstybės archyvas Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus  10,80 Eur su PVM  Nežinoma  10,80 Eur su PVM  
55 Gėlės interjero puošimui Apklausa  Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.  UAB "Vadeta" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus  9,00 Eur su PVM  Nežinoma  9,00 Eur su PVM  
56 Darbo priemonė Apklausa  Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.  UAB "Pačiolio prekyba" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus  69,76 Eur su PVM  Nežinoma  69,76 Eur su PVM  
57 Sujungimo kabelis Apklausa  Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.  UAB "Skytech" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus  15,00 Eur su PVM  Nežinoma  15,00 Eur su PVM 
58 Gėlių puokštė Apklausa  Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.  UAB "Vadeta' Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus  25,00 Eur su PVM  Nežinoma  25,00 Eur su PVM  
59 Technikinė apžiūra (valst. nr. DRP746) Apklausa  Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.  UAB "Tuvlita" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus  14,45 Eur su PVM  Nežinoma  14,45 Eur su PVM  
60 Automobilių stovėjimo aikštelėje nuoma Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.  UAB "EVMA"  Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus 31,00 Eur su PVM  Nežinoma  31,00 Eur su PVM  
61 Gėlės interjero puošimui Apklausa  Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.  UAB "Vadeta" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus  9,00 Eur su PVM  Nežinoma  9,00 Eur su PVM 
62 Trijų VW markės įmonės lengvųjų automobilių techninis aptarnavimas (pagal VW rekomenduojamas darbų laiko normas Panevėžio regione vienerių metų laikotarpiui su galimybe pratęsti sutartį dar dvejiems metams). Apklausa  Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.  UAB „Kredora“ Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus   4500,00 Eur su PVM Nežinoma  4500,00 Eur su PVM 
63 Dienraščio „Lietuvos rytas“ 1 egz. prenumerata 2018 metams. Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.  UAB „Lietuvos rytas“ Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus   159,00 Eur su PVM  Nežinoma  159,00 Eur su PVM  
64 Būtingės evangelikų liuteronų bažnyčios, Palangos m. sav., Palangos m., Liepojos pl. 8E, eksterjero tvarkybos (remonto, restauravimo) darbai Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.   UAB „Pamario restauratorius“ Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus   153 586,00 Eur su PVM  Nežinoma  153 586,00 Eur su PVM
65 Kompozitorių namų pastatų komplekso kompozitorių namų, A. Mickevičiaus g. 29, Vilnius, Vilniaus m. sav., tvarkybos (remonto, restauravimo ir avarijos grėsmės pašalinimo) ir statinio paprastojo remonto darbai gaisro padariniams šalinti  Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.  UAB „Infes“ Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus    143 876,15 Eur su PVM Nežinoma  143 876,15 Eur su PVM 
66 Užutrakio dvaro sodybos rūmų, Užtrakio g. 17, Trakai, Trakų sen., Trakų r., fasadų tvarkybos (remonto, restauravimo) darbai  Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.  UAB „Senamiesčio restauratoriai“  Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus   96 739,13 Eur su PVM Nežinoma   96 739,13 Eur su PVM
67 Vilniaus choralinės Taharat HaKodesh sinagogos, Pylimo g. 39, Vilnius, Vilniaus m. sav., stogo, pagrindinio fasado ir vidaus fragmentų tvarkybos (remonto ir avarijos grėsmės pašalinimo) darbai  Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.  UAB „Statresta“ Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus    117 400,25 Eur su PVM  Nežinoma  117 400,25 Eur su PVM
68 Klozeto šepetys Apklausa  Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.  UAB "Ermitažas" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus   0,90 Eur su PVM  Nežinoma  0,90 Eur su PVM  
69 Kabelis USB Apklausa  Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.  UAB "Skytech" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus   12,40 Eur su PVM  Nežinoma  12,40 Eur su PVM 
70 Gėlės interjero puošimui Apklausa  Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.  UAB "Vadeta" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus   9,00 Eur su PVM  Nežinoma  9,00 Eur su PVM 
71 Siunta Apklausa  Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.   UAB "Tolimojo keleivinio transporto kompanija" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus    2,61 Eur su PVM  Nežinoma    2,61 Eur su PVM
72 Gėlės interjero puošimui Apklausa  Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.   UAB "Vadeta" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus    9,00 Eur su PVM  Nežinoma   9,00 Eur su PVM  
73 Lium. Lempa Apklausa  Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.   UAB "Makveža" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus    7,78 Eur su PVM   Nežinoma  7,78 Eur su PVM  
74 Automobilių stovėjimo aikštelėje nuoma Apklausa  Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.   UAB "EVMA"  Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus   31,00 Eur su PVM  Nežinoma  31,00 Eur su PVM 
75 Gėlės interjero puošimui Apklausa  Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.   UAB "Vadeta" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus    9,00 Eur su PVM Nežinoma   9,00 Eur su PVM 
76 Automobilio EBK433 tech. apžiūra Apklausa  Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.   UAB "Telšių TA centras" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus    14,48 Eur su PVM  Nežinoma  14,48 Eur su PVM 
77 Gėlės interjero puošimui Apklausa  Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.   UAB "Vadeta"  Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus   9,00 Eur su PVM Nežinoma    9,00 Eur su PVM
78 Cirkliškio dvaro sodybos ledainės, Švenčionių r. sav., Cirkliškio k., stogo tvarkybos (remonto) darbai Apklausa  Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.   UAB „Ateities statyba“ Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus   44 401,36 Eur su PVM Nežinoma    44 401,36 Eur su PVM
79 Rokiškio Šv. Apaštalo Evangelisto Mato bažnyčios, Rokiškis, Nepriklausomybės a. 1, vitražų konservavimo, restauravimo darbai Apklausa  Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.   UAB „Restauracijos ir statybos trestas“ Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus   54 290,72 Eur su PVM Nežinoma   54 290,72 Eur su PVM
80 Vyskupo Motiejaus Valančiaus namo Varniuose, S. Daukanto g. 10 A, Varniai, Telšių r., išorės tvarkybos (remonto, restauravimo) darbai  Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.   UAB „Telšių meistras“ Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus   134 908,22 Eur su PVM Nežinoma    134 908,22 Eur su PVM
81 Dusetų Švč. Trejybės bažnyčios varpinės, K. Būgos g. 30, Dusetų m., Zarasų r. sav., tvarkybos (remonto ir avarijos grėsmės pašalinimo) darbai  Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.   UAB „Rokiškio apdaila“ Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus   31 000,00 Eur su PVM Nežinoma   31 000,00 Eur su PVM 
82 Buhalterinė knyga - darbo priemonė Apklausa  Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.   UAB "Pačiolio prekyba" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus    40,00 Eur su PVM  Nežinoma   40,00 Eur su PVM
83 Automobilio EBK433 tech. apžiūra Apklausa  Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.   UAB "Telšių TA centras" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus    7,24 Eur su PVM  Nežinoma   7,24 Eur su PVM
84 Kartoninė dėžė Apklausa  Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.   UAB "Supakuota" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus    6,56 Eur su PVM  Nežinoma   6,56 Eur su PVM
85 Gėlės interjero puošimui Apklausa  Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.   UAB "Vadeta" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus    9,00  Eur su PVM Nežinoma    9,00 Eur su PVM
86 Automobilio EHM787 tech. apžiūra Apklausa  Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.   UAB "Tuvlita" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus    14,45 Eur su PVM  Nežinoma  14,45 Eur su PVM 
87 Automobilio EBK433 tech. apžiūra Apklausa  Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.   UAB "Telšių TA centras"  Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus   5,21 Eur su PVM Nežinoma   5,21 Eur su PVM 
88 Automobilio EHM787 tech. apžiūra  Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.   UAB "Tuvlita"  Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus   3,75 Eur su PVM Nežinoma   3,75 Eur su PVM 
89 Siunta Apklausa  Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.   UAB "Klaipedos autobusų parkas'  Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus   2,32 Eur su PVM  Nežinoma  2,32 Eur su PVM 
90 Gėlės interjero puošimui  Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.   UAB "Vadeta"  Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus   9,00 Eur su PVM  Nežinoma  9,00 Eur su PVM 
91 Automobilio EBK433 tech. apžiūra Apklausa  Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.   UAB "Tuvlita"  Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus   5,20 Eur su PVM  Nežinoma  5,20 Eur su PVM 
92 Automobilių stovėjimo aikštelėje nuoma Apklausa  Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.   UAB "EVMA" Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus    31,00 Eur su PVM  Nežinoma  31,00 Eur su PVM 
93 Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios statinių komplekso Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios, Alytaus r., Pivašiūnai, vargonų konservavimo, restauravimo darbai Apklausa   Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 42 str. 2 d. 1 p. ir 84 str. 1 d., bei Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 82 p. VšĮ Vargonų paveldo centras Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus     149 502,76 Eur su PVM Nežinoma  149 502,76 Eur su PVM  
94 Trakų Vokės dvaro sodybos koplyčia-mauzoliejus, E. Andrė g. 19, Vilnius, Vilniaus m. sav., sarkofago konservavimo, restauravimo darbai Apklausa  Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 42 str. 2 d. 1 p. ir 84 str. 1 d., bei Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 82 p.  UAB „Vilniaus restauratoriai“ Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus     50 299,99 Eur su PVM Nežinoma  50 299,99 Eur su PVM  
95 Šaukoto Švč. Trejybės bažnyčios, Radviliškio r., Šaukotas, Šiaulėnų g. 31., presbiterijos konservavimo, restauravimo darbai Apklausa  Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 42 str. 2 d. 1 p. ir 84 str. 1 d., bei Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 82 p.  UAB „Gamasta“ Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus     61 481,38 Eur su PVM Nežinoma   61 481,38 Eur su PVM
96 Tiškevičių šeimos koplyčios-mauzoliejaus ir kapinių tvoros su vartais komplekso Tiškevičių šeimos koplyčios-mauzoliejaus (1428), Kretingos r. sav., Kretingos m., Vilniaus g., Juozapo Tiškevičiaus ir Sofijos Tiškevičienės sarkofagų konservavimo, restauravimo darbai Apklausa  Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 42 str. 2 d. 1 p. ir 84 str. 1 d., bei Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 82 p.  G. Kazlausko meninio metalo gaminių restauravimo įmonė Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus     50 997,06 Eur su PVM Nežinoma  50 997,06 Eur su PVM 
97 Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Vytauto paminklo, Dariaus ir Girėno g. 1A, Veliuona, Veliuonos sen., Jurbarko r. sav., konservavimo, restauravimo darbai Apklausa  Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 42 str. 2 d. 1 p. ir 84 str. 1 d., bei Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 82 p.  K. Norkūno personalinė įmonė Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus     26 758,07 Eur su PVM Nežinoma   26 758,07 Eur su PVM
98 Sapiegų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso rūmų, L. Sapiegos g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., II aukšto šiaurinės galerijos rytinės sienos tapybos tvarkybos (konservavimo, restauravimo) darbai Apklausa  Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 42 str. 2 d. 1 p. ir 84 str. 1 d., bei Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 82 p.  Pilipavičiaus restauravimo įmonė Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus     26 100 Eur su PVM Nežinoma  26 100 Eur su PVM 
99 Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios, Bažnyčios g. 46, Marijampolė, Pal. J. Matulaičio koplyčios konservavimo, restauravimo, remonto darbai  Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.    UAB „Vidara“ Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus    142 899,17 Eur su PVM   142 899,17 Eur su PVM 
100 Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų apsaugos priemonių įrengimo darbai (Šv. Mykolo Arkangelo - Įgulos bažnyčia, Kauno m. sav., Kauno m., Nepriklausomybės a. 14, apsaugos techninių priemonių (žaibosaugos) įrengimas)  Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.    UAB „Techcom“ Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus    10 301,13 Eur su PVM   10 301,13 Eur su PVM
101 Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų apsaugos priemonių įrengimo darbai (Marijos Taikos Karalienės bažnyčios, Rumpiškės g. 6, Klaipėda, apsaugos techninių priemonių (apsauginės ir gaisrinės signalizacijos bei vaizdo stebėjimo sistemų) įrengimas)  Apklausa Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.    UAB „Techcom“ Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus    32 000,98 Eur su PVM    32 000,98 Eur su PVM
102 Kanceliarinės prekės Apklausa   Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.   UAB „Biuro gidas“  Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus   39000,00 Eur su PVM   Nežinoma   39000,00 Eur su PVM 
103

Teisinės paslaugos, atstovavimas

teisme

Apklausa   Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.   Advokatų profesinė bendrija "Žabolienė ir partneriai METIDA"  Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus   3000,00 Eur su PVM   Nežinoma  3000,00 Eur su PVM  
104 Vieno asmens dalyvavimas seminare „Seimo sesijai pasibaigus: darbo teisės pertvarka buhalteriams, nauji VSD tarifai ir mokesčių pakeitimai“ Apklausa   Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.   Profesionalams, MB  Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus   131,89 Eur su PVM   Nežinoma  131,89 Eur su PVM 
105 Viduklės Šv. Kryžiaus bažnyčios stogo tvarkybos (remonto, restauravimo, avarijos grėsmės pašalinimo) darbai Apklausa  Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.    UAB „Bramer“ Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus    149 199,72 Eur su PVM Nežinoma   149 199,72 Eur su PVM 
106 Vilniaus bazilijonų vienuolyno statinių ansamblio Švč. Trejybės bažnyčios, Aušros Vartų g. 7B, Vilniuje, rūsio tvarkybos (remonto, restauravimo ir avarijos grėsmės pašalinimo) darbai Apklausa  Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.    UAB „Tarda“ Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus    11 415,81 Eur su PVM Nežinoma   11 415,81 Eur su PVM 
107 Kryžių kalno – Jurgaičių, Domantų piliakalnio su gyvenviete apsaugos techninių priemonių (žaibosaugos su vaizdo stebėjimo sistemų) įrengimo darbai Apklausa  Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.    UAB „Statybų kodas“ Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus    99 371,21 Eur su PVM Nežinoma   99 371,21 Eur su PVM 
108 Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų apsaugos priemonių įrengimo darbai (Švč. M. Marijos vardo bažnyčios, Šilalės r. sav., Upynos mstl., apsaugos techninių priemonių (elektros sistemos, žaibosaugos) įrengimas) Apklausa  Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.    UAB „Statybų kodas“ Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus    33 896,90 Eur su PVM Nežinoma    33 896,90 Eur su PVM
109 Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų apsaugos priemonių įrengimo darbai (Ilguvos dvaro sodybos ir Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios statinių komplekso Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios ir varpinės, Ilguvos k., Kriūkų sen., Šakių r. sav., apsaugos techninių priemonių (elektros sistemos, gaisrinės ir apsauginės signalizacijos) įrengimas) Apklausa  Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.    UAB „Statybų kodas“ Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus    27 699,96 Eur su PVM Nežinoma    27 699,96 Eur su PVM
110 Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų apsaugos priemonių įrengimo darbai (Dievo apvaizdos bažnyčios komplekso bažnyčios, Zarasų r. sav., Antazavės k., apsaugos techninių priemonių (žaibosaugos) įrengimas) Apklausa  Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.    UAB „Statybų kodas“ Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus    2 107,29 Eur su PVM Nežinoma    2 107,29 Eur su PVM
111 Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų apsaugos priemonių įrengimo darbai (Bažnyčios, Zarasų r. sav., Imbrado sen., Imbrado k., Ežero g. 2, apsaugos techninių priemonių (žaibosaugos) įrengimas) Apklausa  Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.    UAB „Statybų kodas“ Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus    2 075,35 Eur su PVM Nežinoma    2 075,35 Eur su PVM
112 Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų apsaugos priemonių įrengimo darbai (Šv. apašt. Simono ir Judo Tado bažnyčios komplekso bažnyčios (23687) ir varpinės (23688), Kelmės r. sav., Liolių mstl., apsaugos techninių priemonių (žaibosaugos ir gaisrinės signalizacijos) įrengimas) Apklausa  Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.    UAB „Statybų kodas“ Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus    6 456,98 Eur su PVM Nežinoma   6 456,98 Eur su PVM 
113 Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų apsaugos priemonių įrengimo darbai (Raseinių Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčios, Bažnyčios g. 2, Raseiniai, apsaugos techninių priemonių įrengimo (žaibosaugos) darbai) Apklausa  Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80.1.4 p.    UAB „Statybų kodas“ Pateiktas pasiūlymas atitiko keltus reikalavimus    4 688,90 Eur su PVM Nežinoma   4 688,90 Eur su PVM