Apie mus


   

 VĮ „Lietuvos paminklai“ savo veikla, kurios rezultatai matomi visiems ir išliekantys ilgam, žinomi jau nuo 1991 m.

 

   Lietuvos visuomenė rūpinasi, kad būtų tinkamai tvarkomas, tiriamas, saugomas kultūros paveldas. Lietuvoje jis aprėpia architektūros ir dailės objektus: istorinių statinių ansamblius, atskirus pastatus, dvarus, vienuolynus, bažnyčias; urbanistines vertybes – miestus ir miestelius, etnografinius kaimus, parkus, archeologijos objektus. Lietuvos kultūros vertybių registre jų įrašyta per 24500. Valstybės saugomo paveldo sąraše daugiau kaip 8750 objektų. Darbo teks dar ne vienai restauratorių kartai. Tad „Lietuvos paminklai“ jaučiasi reikalinga ir atsakingai įpareigota įmonė. Jai tenka organizuoti pagal Kultūros paveldo departamento ir paveldo objektų savininkų sprendimus numatytų kultūros vertybių tvarkybos (tyrinėjimo, projektavimo, konservavimo, restauravimo, remonto, pritaikymo, atkūrimo) darbus, rengti projektus lėšoms gauti iš ES ir kitų finansavimo šaltinių. Organizuojamus darbus, sujungę lėšas, finansuoja valstybė ir paveldo objektų savininkai. Šio darbo vaisius – ištirtas, konservuotas, restauruotas valstybės ir tuo pačiu visos tautos turtas.

 

   Užsakovo , tvarkybos ,statybos darbų valdytojo funkcijos, statinių projektų rengimas ir techninė priežiūra, ekspertų darbas- tam sutelktas pajėgus architektų, inžinierių, tyrėjų, ekonomistų, juristų, archeologų, menotyrininkų būrys. Įmonės kvalifikaciją patvirtina turimos licencijos, reikalingi minėtam darbui atlikti specialistų atestatai, o profesionalumą – atlikti darbai.

 

   Daug darbų padaryta, bet dar daug jų tęsiama, nes kasmet „Lietuvos paminklai“ kultūros paveldo tvarkybą organizuoja 130 – 150 objektų. Todėl ir ateityje restauruosime svarbiausias kultūros paveldo vertybes, įprasminančias tautos savimonę, kultūrą ir tėvynės istoriją.

 

Esame adresu: LT 09309, Vilnius, Šnipiškių g. 3

Tel. (8-5) 2724095, faksas (8-5) 2724054

www.lpaminklai.lt

el.p.: paminklai@lpaminklai.lt