Apie mus


   

  Biudžetinė įstaiga Kultūros infrastruktūros centras įsteigta 2020 m. balandžio 1 d. pertvarkymo būdu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. lapkričio 20 d. nutarimu Nr. 1152 „Dėl valstybės įmonės „Lietuvos paminklai“ pertvarkymo“.

 

  Kultūros infrastruktūros centro savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

 

  Kultūros infrastruktūros centras yra buvusios VĮ „Lietuvos paminklai“ veiklų perėmėjas. Su Kultūros infrastruktūros centro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. ĮV-33 „Dėl biudžetinės įstaigos Kultūros infrastruktūros centro nuostatų patvirtinimo“, įregistruotais Juridinių asmenų registre 2020 m. balandžio 1 d. galima susipažinti internetinėje svetainėje www.lpaminklai.lt.

 

  Kultūros infrastruktūros centro buveinė yra adresu Šnipiškių g. 3, Vilnius, įstaigos kodas 110051791, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi VĮ „Registrų centras“.

 

  Šiuo metu yra rengiamas naujas Kultūros infrastruktūros centro tinklapis, todėl atsiprašome už laikinus nepatogumus.

 

_______________________________________________________________________________________________________________

  

  Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) įgyvendinimo 2020 metų programa

  

  Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) įgyvendinimo 2020 metų programos pakeitimas

 

  Šv. Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo piligrimų ir turizmo reikmėms programos (paveldotvarka) 2020 metų priemonės

 

  Sakralinio kultūros paveldo aktualizavimo (paveldotvarkos) iniciatyvų įgyvendinimo 2020 metais programa

 

  Paveldotvarkos 2020 metų programa